#RiangRyoRaya Presale Terma & Syarat

#RiangRyoRaya Presale Terma & Syarat

Terma & Syarat

 1. Semua pesanan berjumlah RM120 ke atas daripada pembelian semasa #RiangRyoRaya presale yang berlangsung pada 5 hingga 11 April 2021 akan mendapat (1) SATU Baucar RM15 Ninja Pack.
 2. Hanya (1) SATU Baucar RM15 akan diberikan kepada satu pesanan melebihi RM120.
 3. Setiap pelanggan akan mendapat maksimum 3 Baucar Ninja Pack semasa jualan presale #RiangRyoRaya dan hanya boleh menebus 3 baucar sahaja.

  Contoh 1: Pelanggan Ryo membuat 5 pesanan berasingan pembelian bundle Ninja Pack saiz S sebanyak 20 paket dengan setiap pesanan pada RM138 pada 6 April 2021. Pelanggan Ryo hanya akan mendapat (3) TIGA RM15 Baucar Pek Ninja RM15.

  Contoh 2: Pelanggan Ninja membuat pesanan 5 paket bundle Ninja Pack ukuran S sebanyak 20, dengan jumlah keseluruhan RM690 pada 7 April 2021. Pelanggan Ninja hanya akan menerima (1) SATU Baucar Pek Ninja RM15.

 4. Semua baucar RM15 Ninja Pack akan diberikan dalam masa 3 hari berkerja selepas pembelian menerusi email.
 5. Semua baucar RM15 Ninja Pack hanya boleh digunakan semasa kempen #RiangRyoRaya bermula dari 12 April hingga 30 April 2021.
 6. Baucar yang diterima mesti digunakan dalam tempoh penjualan #RiangRyoRaya (12 - 30 April 2021) atau ia akan tamat tempoh dan tidak dapat dilanjutkan.
 7. Ninja Van berhak untuk mengubah, memanjangkan tempoh atau menghentikan promosi, atau mengubah terma dan syarat mengikut budi bicara mutlaknya pada bila-bila masa tanpa pemberitahuan sebelumnya. Sekiranya terdapat pertikaian yang timbul secara langsung atau tidak langsung dari promosi, keputusan Ninja Van adalah muktamad.
 8. Terma dan syarat ini akan mengikut undang-undang Malaysia dan setiap perselisihan yang timbul dari atau berkaitan dengan promosi tersebut akan dirujuk ke bidang kuasa eksklusif pengadilan Malaysia..

Shop Now